II Koncert „Kultura z Cementownią Warta”

W dniu 15 listopada 2015 r. o godz. 17:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Działoszynie odbył się drugi koncert z cyklu Kultura z Cementownią Warta. W programie koncertu wystąpił zespół Big Band oraz Orkiestra Cementowni Warta.

PaB.media w 2012 zapoczątkowała projekt, który trwa do dziś. Przygotowując się do organizacji kolejnego koncertu powierzono nam przygotowanie i publikację zaproszeń oraz programów koncertu, przygotowanie i wykonanie dekoracji miejsca koncertu, koordynację cateringu, przygotowanie wideoreportażu jako podsumowania koncertu.